11 grudnia 2015

70-procentowy pułap wpłat osiągnęła kolejna klasa 1E a 60-procentowy klasa 2D, co skutkuje odwieszeniem zajęć dodatkowych. Gratulujemy.

Liderem nadal pozostaje klasa 3E z wynikiem 77%.

Sumaryczny poziom wpłat przekroczył 60 procent, a zebrana kwota 50 tys.8 grudnia 2015

W zakładce FINANSE znajduje się zestawienie wydatków funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015.10 listopada 2015

Kolejne klasy, 3A i 3E, osiągnęły 70-procentowy pułap wpłat, zatem Rada Rodziców przywraca dla tych klas pełne finansowanie wszystkich zajęć dodatkowych. Gratulujemy.9 listopada 2015

Stan wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 9.11.2015 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Ogólny poziom wpłat szybko rośnie, dziękujemy.

Największą pozycję w budżecie Rady Rodziców stanowi finansowanie zajęć dodatkowych, ale nie tylko!
Tym rodzicom, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wpłatę 150 zł za cały rok szkolny, polecamy tekst Apelu do Rodziców dostępnego na stronie głównej.

W chwili obecnej, w związku z przekroczeniem odpowiednich progów wpłat, Rada Rodziców finansuje wszystkie zajęcia dodatkowe w klasach 1A, 1Abis, 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 3F oraz 2 godziny tygodniowo w klasach 3A, 3B i 3E.

Zawieszone pozostaje finansowanie zajęć w klasach 1E, 2C, 2D, 2E, 2F, 3C oraz 3D.2 listopada 2015

Stan wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 2.11.2015 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Ogólny poziom wpłat osiągnął 50%.

Niestety w klasach, które nie przekroczyły limitu 60% zmuszeni jesteśmy z dniem dzisiejszym zawiesić zajęcia do momentu osiągnięcia tego limitu.

Ogłoszenie na ten temat znajduje się TUTAJ .

Tak jak w poprzednim roku, Rada Rodziców podtrzymała zasadę progu wpłat 60% dla klas, które wystąpiły o 1 lub 2 godziny zajęć dodatkowych oraz 70% przy 3 lub 4 godzinach. Dodatkowa podjęta uchwała zakłada podwyższenie o 10% tych progów tym klasom II i III, które w poprzednim roku szkolnym nie osiągnęły progu 60%.

Na stronie głównej znajduje sie ponadto informacja na temat studniówki oraz informacja CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ o maturze 2016.10 października 2015

Nastapiła zmiana hostingu strony Rady Rodziców. Dotychczasowy usługodawca, Interia, wycofał się z darmowego udostępniania swoich serwerów i zablokował modyfikowanie stron.

Bieżące informacje wkrótce.16 marca 2015

Stan wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 03.03.2015 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Magiczna liczba - dwie trzecie wpłat w całej szkole - została przekroczona!

11 klas przekroczyło limit 70%, dalszych 5 - limit 60%.

Rodzicom uczniów klas III C i III D, którzy podjęli decyzję o nie dokonaniu wpłat oraz samym uczniom tych klas polecamy tekst APELU DO RODZICÓW ze strony głównej...26 stycznia 2015

Stan wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 26.01.2015 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Limit 60 % wpłat przekroczyło 14 klas, w tym aż 9 przekroczyło 70%.

Szczególne wyrazy uznania należą się klasie I A - 94 %. To absolutny rekord w całej historii działalności Rady Rodziców przy naszym LO. DZIĘKUJEMY!10 grudnia 2014

Stan wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 05.12.2014 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Kolejna klasa przekroczyła poziom wpłat 60 %.18 listopada 2014

Stan wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 17.11.2014 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Kolejne zajęcia są odwieszane na bieżąco. Już dziesięć klas przekroczyło poziom wpłat 60 %, w tym cztery klasy przekroczyły 70 %.

Rodzice wahający się z decyzją o dokonaniu wpłaty proszeni są o zapoznanie się z "Apelem do Rodziców", dostępnym na stronie głównej, zawierającym m.in. krótki opis działalności RR i przeznaczenia środków gromadzonych na funduszu RR, a następnie o podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji. Zachęcamy ponadto do bezpośredniego kontaktu mailowego z Prezydium RR (adresy dostępne na stronie głównej).7 listopada 2014

Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym Prezydium RR podjęło decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć dodatkowych w dziesięciu klasach, które nie osiągnęły limitu 60 % wpłat na fundusz RR. Zajęcia będą natychmiast odwieszane po osiągnięciu tego pułapu w poszczególnych klasach.

Bez zmian pozostaje finansowanie przez Radę Rodziców zajęć SKS, DSDII, kółka chemicznego i biologicznego dla wszystkich uczniów.4 listopada 2014

Do 3 listopada dwie klasy przekroczyły poziom wpłat 70 % uprawniający do skorzystania z 4 lekcji dodatkowych w tygodniu, dwie klasy przekroczyły poziom wpłat 60 % uprawniający do skorzystania z 2 lekcji dodatkowych w tygodniu. Kolejnych siedem klas zbliża się do tego limitu.

Prosimy o uaktywnienie się pozostałych klas, ponieważ już 5 listopada musimy podjąć pierwsze decyzje o wstrzymaniu zajęć dla klas nie spełniających kryterium.31 października 2014

Stan wpłat na fundusz Rady Rodziców na dzień 30.10.2014 znajduje się w zakładce WPŁATY.28 października 2014

22 października odbyły się klasowe Zebrania Rodziców. Po spotkaniach w klasach z wychowawcami, odbyło się zebranie Rady Rodziców.

Gościem Rady Rodziców była pani Joanna Peplińska, nauczyciel przedsiębiorczości, która omówiła sposób realizacji jednego z postulatów Rodziców dotyczącego „zajęć z przedsiębiorczości, finansów osobistych oraz sposobów zabezpieczenia emerytalnego”, zgłoszonych do Programu Profilaktyki na pierwszym zebraniu Rady.

Następnie o zabranie głosu został poproszony, zaproszony przez Prezydium RR, pan Maciej Mogilnicki, przewodniczący RR w latach ubiegłych, który podsumował sytuację do jakiej doszło podczas zeszłorocznego zawierania umowy ubezpieczeniowej. Aby w przyszłości uniknąć problemów, RR ostatecznie potwierdziła, że wybór ubezpieczyciela na następny rok szkolny będzie dokonywany na ostatnim (czerwcowym) zebraniu RR roku szkolnego.

W dalszym ciągu zebrania przedstawione zostały rozliczenia konta RR oraz podsumowanie wydatków RR. Następnie, zgodnie z Regulaminem RR, przedstawiony został, przygotowany przez Prezydium RR, ramowy plan wydatków na rok szkolny 2014/2015. Przy obecności 14 przedstawicieli klas plan wydatków uzyskał 13 głosów „za” i 1 głos „przeciw”. Dokumenty dostępne są w zakładce FINANSE.

Członek Komisji Rewizyjnej p. Zbigniew Krzysztofek (III E) złożył rezygnację. Na jego miejsce została powołana p. Aldona Hajduk (III B).

Podczas ogólnej dyskusji poruszany był temat wpłat na fundusz RR oraz pomysłów na ich podwyższenie. Przedstawiciele klas zostali zobowiązani do aktywizacji Rodziców w swoich klasach. Decyzją Prezydium podjętą po zebraniu RR w poniedziałek 27 października każdy uczeń szkoły otrzyma list - Apel do Rodziców, w którym m. in. przedstawiona jest działalność Rady Rodziców. Treść apelu dostępna jest na stronie głównej.

Na zebraniu nie byli obecni przedstawiciele klas: II A, II C, II E i III F, w tym II A i III F po raz drugi.14 października 2014

Stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 13.10.2014 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Aktualna lista zajęć dodatkowych finansowanych przez RR:

I A – fizyka - 1 godzina tygodniowo
I B – matematyka - 1
I F – fizyka - 1

II A – fizyka - 1
II B – WOS - 2
II C – matematyka - 2, historia rozszerzona - 2
II D – matematyka - 1
II E – matematyka - 1
II F – fizyka - 1

III A – matematyka - 2, fizyka - 1
III B – matematyka - 2, j. polski - 1
III C – angielski - 1
III E – geografia - 1, j. polski - 1
III F – matematyka - 2, fizyka - 1

Dodatkowo dla wszystkich uczniów zajęcia SKS:
Piłka siatkowa dziewcząt - 1
Piłka koszykowa dziewcząt - 1
Piłka siatkowa chłopcy - 1
Piłka koszykowa chłopcy - 1
Piłka nożna chłopcy - 1

Kółko grafiki 3D - 1
Przygotowanie do walca (studniówka) październik-luty - 11 października 2014

Aktualna, ciągle otwarta lista zajęć dodatkowych finansowanych przez RR:

I A – wyrównawcze fizyka -1 godzina tygodniowo
I B – wyrównawcze j. polski -1
I F – wyrównawcze fizyka -1

II A – fizyka -1
II C – historia rozszerzona -2, matematyka -2, kółko j. polskiego -2
II D – j. polski -1
II E – j. polski -1

III A – fizyka -2, matematyka -2
III B – j. polski -2
III C – fizyka -2
III E – geografia -1, j. polski -1
III F – fizyka -2, matematyka -2

Dodatkowo dla wszystkich uczniów zajęcia SKS:
Piłka siatkowa dziewcząt -2
Piłka koszykowa dziewcząt -2
Piłka koszykowa chłopcy -2
Piłka nożna chłopcy -2
Piłka siatkowa chłopcy -2

Przygotowanie do walca (studniówka) paź.-luty -1
Kółko grafiki 3D -1

W sprawie zajęć SKS skontaktowaliśmy się już z p. dyr Małkiewicz - nauczyciele jedną godzinę z podanych dwóch będą odrabiać jako "19" godzinę z etatu. RR zatem finansuje po jednej godzinie zajęć SKS.

Przypominamy, że realizacja przedstawionego planu zajęć dodatkowych będzie uzależniona od poziomu wpłat w poszczególnych klasach oraz od frekwencji na tych zajęciach.30 września 2014

Stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 29.09.2014 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Prosimy rodziców o dalsze zasilanie konta RR, wysokość składki na RR to 150 zł za cały rok szkolny, płatna w całości najlepiej do końca października br. dla klas trzecich oraz do końca listopada dla klas pozostałych.

Wpłaty na RR można dokonywać przelewem na konto RR, w sekretariacie lub u wychowawców klas.

Do Programu Profilaktyki wprowadziliśmy dodatkowo:
- zajęcia z przedsiębiorczości oraz finansów osobistych.
- zajęcia dla klas III na temat stresu, sposobów radzenia sobie ze stresem, organizacją czasu itd.
- zajęcia z psychologiem na temat związków - relacje z partnerem / partnerką, zagrożenia w relacjach: manipulacje w związku, związki toksyczne.

Podane tematy zostały przekazane panu dyrektorowi Nocnemu z prośbą o realizację.17 września 2014

10 września odbyły się klasowe Zebrania Rodziców.

Po spotkaniach w klasach z wychowawcami, odbyło się zebranie Rady Rodziców. Zgodnie ze Statutem Rady, odbyły się wybory do Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Wyniki na stronie głównej, w tej chwili jeszcze niepełne, ale zostaną wkrótce uzupełnione.

Rada Rodziców zapoznała sie z projektem programu wychowawczego oraz szkolnym programem profilaktyki. Członkowie RR zostali poproszeni o zgłaszanie dodatkowych tematów, które wg nich należałoby ująć w programach.

Tak jak w poprzednich latach, została podtrzymana wysokość składki rocznej w wysokości 150 zł, wpłacanej najlepiej jednorazowo do końca listopada. W przypadku rodzeństwa składka może być wniesiona tylko raz. W poprzednim roku szkolnym suma wpłat osiągnęła 50 tys złotych, co stanowi dwie trzecie maksymalnego wpływu.

Rada Rodziców zbiera wnioski o zajęcia dodatkowe finansowane z jej środków. RR ustaliła, że zajęcia dodatkowe prowadzone będą po przekroczeniu przez klasę 60% wpłat (jedna lub dwie godziny) bądź 70% (trzy lub cztery godziny). Po intensywnej dyskusji uchwalono, że powyższe progi będą dotyczyły wszystkich klas.

Podczas zebrania zostały przypomniane problemy związane z zawarciem zeszłorocznej umowy ubezpieczeniowej uczniów. RR potwierdziła, że wybór ubezpieczyciela na następny rok szkolny będzie dokonywany na ostatnim zebraniu przed wakacjami.

Na zebraniu nie byli obecni przedstawiciele klas: IB, IE, IIA, IIIB, IIIC, IIID i IIIF. Prosimy przedstawicieli tych klas o przesłanie na adres Przewodniczącego RR deklaracji udziału w pracach na rzecz Rady Rodziców II LO lub rezygnacji.10 marca 2014

Stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 28.02.2014 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Poziom wpłat osiągnął prawie 50 tys. zł, czyli ok. 2/3 pełnej kwoty. Przypominamy, że wpłaty są dobrowolne, nie mniej jednak prosimy pozostałych rodziców o uzupełnienie wpłat, oczywiście z uwzględnieniem sytuacji materialnej.

Ostatnie wydatki (poza finansowaniem zajęć dodatkowych) to:
- dopłaciliśmy uczniom w bardzo trudnej sytuacji materialnej do studniówki,
- dotujemy program edukacyjny z języka angielskiego BETWEEN,
- dotujemy francuskojęzyczny Konkurs Teatralny, który organizuje nasza szkoła,
- fundowaliśmy pączki dla naszej młodzieży na tłusty czwartek,
- dopłaciliśmy do wyjazdu na ogólnopolski konkurs chemiczny do Torunia,
- zapłaciliśmy za wynajem busa na finał wojewódzki rozgrywek w futsalu (nasza szkoła jest mistrzem Gdańska),
- na bieżąco wspieramy Samorząd Szkolny w realizacji ich pomysłów (m.in. dzień śpiocha, Walentynki).3 grudnia 2013

Stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 03.12.2013 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Z ostatnich działań – sfinansowaliśmy dwie imprezy Samorządu Uczniowskiego – Andrzejki oraz Mikołajki oraz dwa szkolne turnieje sportowe – Mikołajkowe zawody w siatkówkę oraz szkolne eliminacje Mistrzostw Gdańska w bowlingu.

Na bieżąco finansujemy zajęcia dodatkowe wg. zapotrzebowań złożonych przez klasy (tam oczywiście gdzie przekroczone są procentowe progi wpłat).

Szkoda, że rodzice klas II B i II C bojkotują naszą pracę...18 listopada 2013

Klasy II D i III A uzupełniły wpłaty, które umożliwiają kontynuowanie finansowania wszystkich zajęć dodatkowych.

W przypadku klasy III B od dzisiaj finansujemy tylko jeden przedmiot (poziom wpłat 65%). Jeśli klasa III B uzupełni wpłaty wówczas wznowimy finansowanie pozostałych zgłoszonych przedmiotów.

W klasie II E zawieszamy finansowanie wszystkich dodatkowych zajęć; poziom wpłat do dzisiaj wyniósł 40%.14 listopada 2013

Stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 12.11.2013 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Klasy III A i III B mają czas do piątku 15.11. na uzupełnienie wpłat bądź wybór tylko jednego przedmiotu przygotowującego do matury, który będziemy finansowali.

Decyzja o wstrzymaniu lub kontynuacji finansowania zajęć dla klas II D i II E także w piątek.04 listopada 2013

Stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 04.11.2013 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Zgodnie z decyzją podjętą przez RR na ostatnim zebraniu w dniu 23.10.13, z powodu niskiego stanu wpłat, wstrzymujemy wszystkie zajęcia dodatkowe dla klas II B, II C i II F. W klasach II D i II E zajęcia będą nadal się odbywały ze względu na znaczną poprawę stanu wpłat. Kolejna weryfikacja po 11.11.

W związku z niskimi wpłatami w klasach drugich, na zebraniu była także omówiona propozycja powiązania finansowania dodatkowych zajęć w klasach maturalnych z ich wpłatami w latach poprzednich.

Ponadto na zebraniu zostały szeroko omówione tegoroczne problemy związane z ubezpieczeniem uczniów oraz sposoby uniknięcia ich w przyszłości.22 października 2013

Stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 22.10.2013 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Rodzice klas III proszeni są o dopilnowanie wpłat – w kilku klasach nawet nie przekroczono progu 50%, a w żadnej wymaganych 60%.

W klasach II, jeśli nie poprawią się wpłaty, to, za wyjątkiem II A, RR wycofa się z finansowania praktycznie wszystkich dodatkowych lekcji, a przecież cena zajęć dodatkowych w przeliczeniu na jednego ucznia nie przekracza 1 zł za lekcję!

W środę 23.10, po zebraniach klasowych, na zebraniu Rady Rodziców będą omawiane finanse Rady na bieżący rok szkolny oraz zostanie przedstawione rozliczenie ubiegłego roku.08 października 2013

Aktualny stan wpłat na konto Rady Rodziców na dzień 08.10.2013 znajduje się w zakładce WPŁATY.

Rodzice uczniów wszystkich drugich klas oraz IIIC, IIID i IIIF proszeni są szczególnie o dopilnowanie wpłat - przy obecnym poziomie wpłat RR będzie zmuszona zawiesić zajęcia dodatkowe prowadzone w tych klasach i to w bardzo krótkim terminie. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy podany na stronie głównej.

Przypominamy warunki prowadzenia zajęć dodatkowych uchwalone przez RR:
- zajęcia dodatkowe dla klas III prowadzone będą po przekroczeniu przez klasę 60% wpłat (jeden przedmiot) bądź 70% ( dowolna liczba przedmiotów),
- zajęcia dodatkowe dla klas I i II prowadzone będą po przekroczeniu wpłat w klasie na poziomie 50%.

Zajęcia dodatkowe finansowane przez rodziców w wielu klasach już wystartowały lub ruszą niebawem.26 września 2013

Zrywamy umowę ubezpieczenia uczniów z Uniqua i dzięki pomocy rodzica jednego z uczniów, który jest brokerem, mamy szansę na podpisanie nowego, tańszego ubezpieczenia (w granicach 40 zł od ucznia). Nowe ubezpieczenie nie będzie związane z Librusem, będzie to niezależna oferta. W czasie zmiany ubezpieczyciela ochrona uczniów nie będzie w żadnym stopniu zagrożona.

Mamy możliwość kontynuowania zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez native speakera (tak jak w minionym roku szkolnym).

Poniżej uaktualniony wykaz zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia.
W poniedziałek lista zostanie przekazana p. Małkiewicz.25 września 2013

Wykaz zapotrzebowania na dodatkowe zajęcia dla klas (uaktualniony):

I B – matematyka
I C – matematyka
I D – biologia, chemia (tylko II semestr)
I E – matematyka
I F – fizyka, matematyka

II A – koło chemiczne, koło biologiczne
II B – matematyka
II C – matematyka
II E – matematyka
II F – fizyka

III A – informatyka, fizyka, matematyka
III B – matematyka, fizyka, j. francuski
III C – matematyka, geografia
III D – matematyka
III E – j.hiszpański, fizyka, matematyka, j.polski
III F – matematyka, fizyka

Oprócz tego wpłynęły propozycje zorganizowania dla wszystkich uczniów:
- koła języka norweskiego
- koła historycznego
- zajęć SKS (pięć godzin tygodniowo)

Od klas I A i II D do RR nie wpłynęła żadna propozycja zajęć dodatkowych. Proszę Państwa o weryfikację, czy macie jeszcze wiedzę o jakichś potrzebach dodatkowych lekcji. Przypominamy, że zajęcia uruchamiamy „na kredyt” do końca października, a dalsze ich kontynuowanie będzie zależało od wpłat klas (warunki podane poniżej).16 września 2013

Po spotkaniach w klasach z wychowawcami, odbyło się zebranie Rady Rodziców. Zgodnie ze Statutem Rady, odbyły się wybory do Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Wyniki na stronie głównej.

Rada Rodziców zapoznała sie z projektem programu wychowawczego oraz szkolnym programem profilaktyki.
RR zatwierdziła propozycję wprowadzenia dodatkowych punktów do programu profilaktyki:
- warsztaty „plagiat to przestępstwo”
- warsztaty o depresji
- warsztaty o uzależnieniu od internetu
Podane tematy zostały przekazane p. dyr. Nocnemu z prośbą o realizację.

Podtrzymaliśmy wysokość składki rocznej w wysokości 150 zł, wpłacanej w ratach lub najlepiej jednorazowo całą sumę. W przypadku rodzeństwa składka może być wniesiona tylko raz.

Do 20 września RR zbiera wnioski o zajęcia dodatkowe finansowane z jej środków. RR ustaliła, że:
- zajęcia dodatkowe dla klas III prowadzone będą po przekroczeniu przez klasę 60% wpłat (jeden przedmiot) bądź 70% ( dowolna liczba przedmiotów),
- zajęcia dodatkowe dla klas I i II prowadzone będą po przekroczeniu wpłat w klasie na poziomie 50%.

19 września bierzemy udział (4 osoby) w ewaluacji prowadzonej w naszym liceum.

Została ponadto podjęta dyskusja na temat platformy edukacyjnej. Następnego dnia, w piątek, władze Gdańska nakazały dyrekcji naszego liceum bardzo pilne uruchomienie Vulcana. Dyrektor powołał trzyosobowy zespół nauczycieli, którzy maja w trybie pilnym usunąć wszelkie przeszkody we wprowadzeniu Vulcana. Tym samym miasto zatrzymało inicjatywę kilku klas utrzymania bardziej zaawansowanego Librusa.16 kwietnia 2013

♦ Aktualny poziom wpłat poszczególnych klas na konto Rady Rodziców na dzień 16 kwietnia podany w zakładce WPŁATY .
♦ W zakładce FINANSE znajduje się zestawienie najważniejszych wydatków jakie dotychczas ponieśliśmy w bieżącym roku szkolnym. Pozycja "Dofinansowanie do studniówki" to zapomogi socjalne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.4 grudnia 2012

♦ W zakładce WPŁATY został podany poziom wpłat poszczególnych klas na konto Rady Rodziców na dzień 4 grudnia.
♦ Finansujemy prace Samorządu Uczniowskiego - plan pracy SU wraz z budżetem w zakładce FINANSE.
♦ W dalszym ciągu zawieszone są zajęcia przygotowujące do matury dla klas III B i III C z powodu zbyt niskich wpłat na konto RR (przyjęty przez RR limit wynosi 60%).16 listopada 2012

♦ Zgodnie z ustaleniami z ostatniego spotkania RR przekazałem p. dyr. Nocnemu naszą prośbę o zorganizowanie we wszystkich klasach zajęć z psychologiem dot. rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem itp.
♦ Przekazałem p. dyr. Nocnemu naszą prośbę o nie dokonywanie przez nauczycieli wpisów do Librusa z zadaniami dla uczniów po godz. 18.00.
♦ Niestety są małe szanse na rozpoczęcie zajęć z informatyki na PG dla naszych uczniów - zebrała się zbyt skromna grupa chętnych - tylko 7 uczniów, ostateczną decyzję podejmie p. dr Kuchta w przyszłym tygodniu.
♦ Zgodnie z naszymi ustaleniami z ostatniego zebrania przekazałem dzisiaj p. dyr. Nocnemu i p. dyr. Małkiewicz informację o wstrzymaniu finansowania zajęć przygotowujących do matury dla klas IIIA, IIIB i IIIC. Klasy te nie przekroczyły wymaganego przez nas poziomu wpłat na fundusz RR. Byłem w ubiegłym tygodniu w szkole i razem z p. dyr. Nocnym rozmawialiśmy z klasami A, B,C i D. Nasz apel wzięła sobie do serca tylko klasa III D. Od poniedziałku, 19 listopada finansujemy zatem zajęcia przygotowujące do matury w klasach III D, III E i III F. Oczywiście za dwa tygodnie sprawdzę wpłaty klas III na RR - jeśli w klasach A,B lub C poziom wpłat przekroczy wymagane przez nas 60% automatycznie wznowimy te lekcje.

/przewodniczący Rady Rodziców/


24 października 2012

♦ Trwa nabór dla chętnych uczniów na zajęcia z informatyki na Politechnice Gdańskiej - "Podstawy programowania obiektowego", pierwsze zajęcia ruszają w piątek 9 listopada, koszt - 200 zł.
♦ Kończy się nabór na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez native speakera, rozpoczną się one w pierwszym tygodniu listopada, koszt - 150 zł.
♦ Prowadzimy zajęcia przygotowujące do matur dla wszystkich klas trzecich: matematyka, fizyka, biologia, geografia i chemia - w zależności od potrzeb danej klasy.
♦ Zgodnie z życzeniem klas prowadzimy także zajęcia dodatkowe dla klas: IA, IC, ID, IIB, IID, IIE oraz IIF (matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia).
♦ Z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyliśmy pracownikom naszej szkoły życzenia oraz ufundowaliśmy drukarkę i czajnik do pokoju nauczycielskiego oraz kawę i herbatę dla pracowników obsługi.
♦ Prosimy oczywiście rodziców o dalsze wpłaty na konto RR, wysokość składki na RR to 150 zł za cały rok szkolny, płatna w ratach lub w całości najlepiej do końca grudnia 2012 r.
♦ Wpłaty na RR można dokonywać przelewem na konto RR, w sekretariacie lub u wychowawców klas.
♦ W zakładce WPŁATY podany jest stan wpłat na dzień 20.10.2012.13 czerwca 2012

W związku z dzisiejszą ostatnią już w tym roku szkolnym wywiadówką chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za współpracę a szczególnie gorąco podziękować p.Magdzie Nowickiej i p.Markowi Stefaniakowi.

Pozwolę sobie poniżej podsumować te działania, które sfinansowaliśmy jako Rada Rodziców w kończącym się roku szkolnym:

♦ zajęcia dodatkowe z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, j.polski, WOS, j.angielski, biologia - głównie dla klas III jako przygotowujące do matury (cały rok szkolny),

♦ zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla uczniów klas I (cały rok szkolny),

♦ zajęcia sportowe w ramach SKS (cały rok szkolny),

♦ warsztaty profilaktyczne związane z uzależnieniami dla klas I,

♦ wykonanie profesjonalnego nagłośnienia sali WT oraz współudział w nagłośnieniu sali gimnastycznej,

♦ zakup pomocy naukowych: oscyloskopu, statywu laboratoryjnego oraz wagi laboratoryjnej,

♦ zakup jednego komputera do sali multimedialnej,

♦ odyseja umysłów w zakresie dofinansowania pracy trenerów,

♦ stroje sportowe dla drużyn szkolnych,

♦ zakup książek i czasopism do biblioteki szkolnej,

♦ wydawanie gazetki szkolnej redagowanej przez Samorząd Uczniowski,

♦ zajęcia na Politechnice Gdańskiej dla chętnych z wszystkich klas,

♦ koło robotyki,

♦ nagroda Pniewskiego dla najlepszego maturzysty, nagrody dla wzorowych uczniów oraz dla najlepszej klasy (według decyzji Rady Pedagogicznej),

♦ dodatkowo nagrody w konkursach szkolnych, sportowych itp. oraz tradycyjnie cukierki na Mikołajki,

♦ prezenty na Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz obsługi,

♦ lekarstwa do apteczki szkolnej,

♦ bieżące zakupy dla obsługi pracy Rady Rodziców (właściwie księgowości),

♦ papier, toner do drukarki,

♦ pomoc socjalna dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej (zakup podręczników, biletów komunikacji miejskiej, pojedyncze stypendia oraz dofinansowanie studniówki i wycieczki szkolnej).

Szczegółowe rozliczenie finansowe jak zawsze przedstawię na zebraniu w październiku.
/przewodniczący Rady Rodziców/


06 grudnia 2011

6 grudnia, jak to jest w zwyczaju od kilku lat - do uczniów naszej szkoły zawitał św. Mikołaj z pokaźnym workiem słodyczy. O pomoc w dystrybucji poprosił Samorząd Uczniowski a worek cukierkami zapełniła oczywiście Rada Rodziców.

Redakcja gazetki szkolnej "Inny Wymiar", pod czujnym okiem naczelnej Karoliny Muszol, wydała swój pierwszy numer, który od 6 grudnia rozprowadzany jest wśród uczniów po 1 zł.
Gazetka "Inny Wymiar" ma 20 str. A5, zawiera wiele ciekawych tekstów i widać duże zaangażowanie autorów. Druk gazetki został sfinansowany ze środków Rady Rodziców. Pieniądze uzbierane ze sprzedaży gazetki pomniejszą koszt wydruku następnego numeru. Jak postanowiła naczelna, gazetka będzie wydawana co miesiąc. Życzymy wielu ciekawych pomysłów i wytrwałości.


25 listopada 2011

Odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział: dyrektor W. Nocny, kierownik administracyjny M. Cierpioł oraz przedstawiciele RR. Zapoznani zostaliśmy z czterema ofertami/wariantami nagłośnienia sali gimnastycznej oraz sali WT. Dokonaliśmy wyboru oferty. Koszt inwestycji to około 30 tys. zł brutto. RR przeznaczyła na ten cel 10 tys. zł.
Pierwsze zostanie wykonane nagłośnienie w sali WT, a następnie w czasie ferii zimowych - nagłośnienie w sali gimnastycznej. Wykonawcą będzie firma QBA z Gdańska - od wielu lat obecny na rynku producent wysokiej klasy systemów nagłośnieniowych znany także z budowy głośników audiofilskich. Po zbudowaniu nagłośnienia szykujemy dla wszystkich rodziców małą niespodziankę.


19 września 2011

Na następnym spotkaniu planujemy omówienie sprawy budżetu Rady Rodziców.

Pojawiły się już pierwsze konkretne działania dedykowane dla naszej młodzieży:

Finansujemy dodatkowe zajęcia sportowe: koszykówka dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt i chłopców oraz piłka nożna chłopców.

Rozpoczynamy zajęcia przygotowujące do matur dla klas:
III A - fizyka, III B - matematyka oraz być może j.angielski, III C - matematyka, III D - matematyka, biologia, chemia, III E - matematyka, j.polski, III F - matematyka, j.polski, III G - matematyka, fizyka.
Uczniowie klas III dzisiaj zostali poinformowani, że zajęcia przygotowujące do matury są zaplanowane do końca października. Wówczas przeanalizujemy wpłaty klas III na fundusz RR i jeśli klasy przekroczą 50% poziom wpłat, to lekcje takie będą kontynuowane, jeśli nie, to w danej klasie będziemy zmuszeni je zawiesić.

Na prośbę zespołu matematyczno-fizycznego naszego liceum, finansować będziemy dodatkowe lekcje matematyki dla klas: II B oraz II D a także lekcje fizyki dla klasy II A.

Nie odnotowaliśmy żadnej prośby od klas I, dotyczącej zajęć wyrównawczych. Albo jest to kwestia zaniedbania albo nie ma potrzeby organizowania takowych. Prośba więc do Rodziców z klas I o zabranie głosu w tej sprawie. Jedynym sygnałem, jaki odebraliśmy z klasy I A, to to prośba o podział języka niemieckiego na grupy zaawansowania. Sprawę tą w najbliższym czasie omówimy z dyrektorem W.Nocnym.

E-maile do członków Prezydium RR - na stronie głównej.


14 września 2011

Po spotkaniach w klasach z wychowawcami, odbyło się zebranie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 17 osób (zabrakło przedstawicieli kl. II b, II e, III c (w tym samym czasie odbywało się zebranie organizacyjne studniówkowe).
Zgodnie ze Statutem Rady, odbyły się wybory. Jednogłośnie wybrano dotychczasowy skład Prezydium Rady oraz wybrano nową Komisję Rewizyjną.
Prowadzący zebranie zapoznał rodziców z niektórymi dokumentami szkoły, jak "Projekt Programu Wychowawczego", "Szkolny Program Profilaktyki", finanse szkoły itp. oraz ogólnie przedstawił cele na jakie pożytkowane są pieniądze zebrane od rodziców. Wywiązała się dyskusja na temat konieczności finansowania zajęć wyrównawczych dla I klas, dodatkowych zajęć sportowych, a przede wszystkim zajęć przygotowawczych do matury.
Problemy jakie zauważyli już rodzice klas I, to: niski poziom zajęć z informatyki, mała oferta dla młodzieży o zaawansowanej wiedzy informatycznej oraz zgłoszono prośbę o dodatkowe zajęcia z angielskiego z native speakerem.
Na następnym zebraniu, za miesiąc, Prezydium przedstawi rozliczenie finansów z roku ubiegłego oraz prognozę wydatków w bieżącym roku szkolnym.


1 września 2011

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Jako przedstawicielka Rady Rodziców miałam przyjemność uczestniczyć w uroczystości na sali gimnastycznej. Były życzenia dla pierwszoklasistów i przypomnienie sukcesów maturalnych poprzedniego rocznika. Pan Dyrektor poinformował oraz przedstawił młodzieży czterech nowych (młodych) nauczycieli. Grono pedagogiczne zasilili: mgr Katarzyna Barańska (matematyka), dr Mariusz Michalik (fizyka), mgr Krystyna Ludko (biblioteka), mgr Michał Szafran (historia, zastępstwo za p. A. Mazurek) oraz z urlopu powróciła p. Małgorzata Śliwa (j. polski).
Pozostaje nam również dołączyć się do życzeń, by ten rok przyniósł same sukcesy naszej kochanej młodzieży pod okiem wspaniałych nauczycieli.
Przypominamy, że z funduszy Rady Rodziców, tak jak w latach poprzednich, nadal będą finansowane zajęcia wyrównawcze dla klas I, zajęcia przygotowawcze do matury dla klas III według potrzeb klas i wytycznych Pani Dyrektor oraz działania Samorządu Uczniowskiego. Składka pozostaje bez zmian - 200 zł/rok szk./ucznia.


22 czerwca 2011

WAKACJE. Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy odpoczynku od szkolnego gwaru. Młodzieży zaś życzymy wielu ciekawych wakacyjnych doświadczeń i wrażeń.
Rada Rodziców ufundowała nagrody książkowe dla najlepszych uczniów klas II.
Najlepszej klasie - w tym roku była nią klasa IIa - Rada Rodziców sfinansuje wspólne wyjście klasy do teatru lub kina - nagroda do wykorzystania w następnym roku szkolnym.


9 czerwca 2011

Zakończył się, trwający siedem miesięcy, kurs informatyczny na PG, w którym uczestniczyła grupa 20 uczniów z IILO. Z wynikiem pozytywnym ukończyło - 7 osób. Prowadzący zajęcia, dr inż. Jarosław Kuchta, nagrodził ich dyplomami. Rada Rodziców, biorąc pod uwagę wytrwałość tej siódemki w zdobywaniu wiedzy i ich pozytywne wyniki, postanowiła nagrodzić ich jednorazowym stypendium (w wysokości wpłaty), czyli po 200 zł. Wyróżnienie otrzymali: Bartosz Trawiński (2A), Anna Cholewczyńska (2A), Dominik Stefaniak (2A), Joanna Baj (2G), Agnieszka Kuchta (2G), Tomasz Jędruszewski (1A), Jan Mehring (1A). Gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości w zdobywaniu wiedzy!
Na koniec, prowadzący zajęcia podsumował pracę z młodzieżą oraz ocenił stan ich wiedzy i przygotowania informatycznego wyniesionego ze szkoły:
czytaj - INFORMACJA O KURSIE


2 czerwca 2011

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizuje projekt „Zdolni z Pomorza”, mający na celu wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. W każdym z powiatów województwa pomorskiego powstają tzw. Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego.
Dyrekcja 2 LO zgłosiła swoją ofertę i znalazła się w grupie trzech liceów, w których będą prowadzone - już od 1 września 2011 - zajęcia dla grupy uczniów o wyróżniających się zdolnościach. Młodzież ta będzie się uczyła w małych grupach (do 13 osób), zajęcia będą prowadzone w godzinach popołudniowych i w soboty, przez specjalistów i przy zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania oraz przy współpracy kadry naukowej gdańskich uczelni (PG, UG).
2 LO biorąc udział w projekcie „Zdolni z Pomorza” może liczyć na dodatkowe, i na wysokim poziomie, wyposażenie gabinetów: matematyki, fizyki i informatyki, z których będą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Strona internetowa projektu: www.zdolnizpomorza.pl.


1 czerwca 2011

Odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym zebrania, czyli tzw. wywiadówki. Frekwencja rodziców była niewielka, prawdopodobnie z przyczyny dziennika elektronicznego, w którym na bieżąco można śledzić postępy młodzieży. Na spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców nikt się nie pojawił, a więc wnosimy, że nie ma problemów związanych z funkcjonowaniem szkoły.


23 maja 2011

Trwa wymiana holenderska. Od 9 do 14 maja gościliśmy 19 uczniów (piętnaście dziewcząt i czterech chłopców w wieku około 15 lat) z Eindhoven. Dzisiaj nasi uczniowie (piętnastu chłopców i cztery dziewczyny) polecieli na tydzień z rewizytą. Wymiana holenderska jest nową wymianą i organizacja jej niesie, dla nauczycieli w nią zaangażowanych, wiele "niespodzianek" związanych z nieprzewidzianymi wydatkami. Nauczyciele-organizatorzy wymiany podjęli wiele działań związanych z uzyskaniem dotacji od instytucji, firm powiąznych z Holandią. Niestety, bez powodzenia. Rada Rodziców zdecydowała o pomocy finansowej dla tej konkretnie wymiany w kwocie do 500 zł.


5 kwietnia 2011

4.04.br. w Wydziale Edukacji odbył się konkurs na dyrektora naszej szkoły. Zgodnie z decyzją podjętą podczas zebrania RR dnia 23 lutego br., wybrany przez nas przedstawiciel Rady Rodziców - p. Marek Stefaniak - uczestniczył w konkursie i poparł kandydaturę dotychczasowego Dyrektora Szkoły p. Waldemara Nocnego. Na 9 oddanych głosów członków komisji konkursowej, p. W. Nocny otrzymał 9 głosów na TAK. Gratulujemy!


01 grudnia 2010

Wykłady z informatyki na PG - "AKADEMIA ETI - II LO".
Rada Rodziców wraz z Dyrekcją szkoły zorganizowała zajęcia dodatkowe (oddpłatne) z informatyki dla uczniów II LO. Temat: "Podstawy aplikacji obiektowych". Wykłady odbywać się będą na Politechnice Gdańskiej, w nowym budynku gmachu WETI, w wymiarze 15 godzin wykładów i 30 godzin laboratorium.
Rozpoczęcie zajęć - 30 listopada 2010, a zakończenie - 12 kwietnia 2011.
Koszt zajęć - częściowo pokrywa uczeń, a częściowo (zgodnie z podpisaną umową z WETI) uzupełnione zostaną z funduszy Rady Rodziców. Uczeń za cały cykl zajęć płaci 200 zł. Zajęcia prowadzi dr inż. Jarosław Kuchta.


10 listopada 2010

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją szkoły zorganizowała, w ramach godzin lekcyjnych, dwa wykłady – 27 X br. Oraz 9 XI br. - mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu informatyki. Wykłady (po 90 min.) poprowadził wykładowca (rodzic z naszej szkoły) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (bezpłatnie). Temat: "Czy sieci komputerowe mogą być bezpieczne?". W wykładzie uczestniczyła - licznie i aktywnie - młodzież z klas: 2A, 2G, 3A , 3G oraz 2F, 1F, 1A. Po wykładzie wykładowca odpowiadał na pytania uczniów, m.in.: "Co trzeba zrobić, aby dostać się na Elektronikę?".


28 października 2010

Po wywiadówkach - 27.10 - odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców. Przedstawione zostało "Rozliczenie RR za rok szkolny 2009/2010" (przygotowane przez księgową) oraz "Ramowy plan wydatków na rok szkolny 2010/2011" (przygotowany przez prezydium RR). Ramowy plan wydatków został zaakceptowany przez zebranych. Oba dokumenty zostały zamieszczone w zakładce: FINANSE. Głównym tematem dyskusji było przygotowanie umowy z firmą organizującą "Studniówkę".


02 października 2010


Po raz pierwszy, jako Rada Rodziców, zorganizowaliśmy dla uczniów naszej szkoły wspólny wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na musical "Spamalot, czyli Monty Python i święty Grall". Akcja było szeroko rozpropagowana przez Samorząd Uczniowski i wycho­wawców.
Chęć pójścia do teatru zgłosiło 29 uczniów oraz troje rodziców. Uczestnikom zapewniliśmy przejazd autokarem w obie strony. Rada Rodziców zamówiła autokar oraz pokryła koszt przejazdu w wysokości 450 zł + VAT.
Wieczorne przedstawienie – w piątek, 1.10.br. – zaczęło się o godz. 19.oo i trwało 2,5 godziny. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy świetnie się bawili (było super).
Dodam jeszcze, że wszyscy punktualnie stawili się na zbiórkę pod szkołę o wyznaczonej godzinie i bardzo sprawnie przebiegł przejazd w obie strony (autokar był z firmy, z której szkoła korzystała już podczas wymian francuskich). W drodze powrotnej kierowca autokaru stawal w kilku punktach na trasie przejazdu, aby umożliwić jak najsprawniejsze dotarcie młodzieży do domu.


19 września 2010

W piątek 17.09.br. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły. Z tematów, które nas interesowały i które omówiliśmy:

Zgłoszone zaległości z jęz.polskiego w klasie IIE i IIIb – klasy te przejęła p. Kulczykowska i według słów dyr. W. Nocnego możemy być spokojni, zaległości będą nadrobione więc proponuję do tematu wrócić np. za dwa miesiące.

Informatyka – Przypuszczamy, że po części winę za niski poziom tego przedmiotu trzeba zrzucić na program nauczania. Według zgodnej naszej opinii jest on daleko w tyle za wiedzą młodzieży. Nasze propozycje rozwiązania tej sytuacji są dwie – albo powstaną w klasach podziały na grupy zaawansowania na wzór językowych albo powstanie koło informatyczne finansowane z pieniędzy Rady Rodziców dla chętnych uczniów. Decyzja w tej sprawia powinna zapaść już do następnej wywiadówki.

Wymiana polsko-hiszpańska – Dyrekcja rozpocznie prace w tym kierunku. Są dwie kwestie na starcie – przekonanie nauczyciela języka do zorganizowania takowej wymiany oraz znalezienie partnera po stronie hiszpańskiej. Oczywiście do tematu będziemy wracali w czasie kolejnych spotkań z Dyrekcją.

Lekcje "0" – temat będzie trudny do zmiany; po pierwsze już taki eksperyment z likwidacją zerówek był ćwiczony dwa lata temu i były narzekania za strony uczniów na to, że zbyt późno kończą lekcje; po drugie - nawet jeśli plan zakłada, że dana klasa zaczyna lekcje o godz. 8.00 to i tak dołożenie większości zajęć dodatkowych, o które zwraca się młodzież jest możliwe wyłącznie na godz. 7.25; po trzecie – sami uczniowie chcą mieć lekcje "0", aby wcześniej kończyć zajęcia. Aby mieć jakiś punkt wyjścia do rozwiązania tego wniosku, umówiliśmy się z Dyrekcją na mały sondaż wśród klas – ilu uczniów jest za zachowaniem godzin "0" a ile za likwidacją. Na podstawie tego będziemy wiedzieli o co dalej wnioskować.

Szczegółowa informacja o ubezpieczeniach uczniów w szkole będzie dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce Rady Rodziców, "INNE_DOKUMENTY".

Rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze w klasach I z matematyki – finansowane z funduszu Rady Rodziców.

W ramach przygotowań do matury ruszyły zajęcia w klasach: IIIA – matematyka + koło politechniczne, IIIB – j.angielski, WOS, IIID – chemia, biologia oraz matematyka, IIIE – matematyka oraz j.angielski, IIIF – matematyka.

Zajęcia dodatkowe finansowane z pieniędzy Rady Rodziców w klasach drugich to: IIC – matematyka, WOS, IIE – j.polski, IIG – matematyka.

Z wpłat na fundusz Rady Rodziców finansować także będziemy: 8 do 10 godzin zajęć z uczniem zdolnym (tygodniowo) oraz ok. 5 godzin tygodniowo zajęć sportowych.

Tak jak się umawialiśmy, wszystkie zajęcia finansowane z funduszu Rady Rodziców będą trwały do końca października, a potem będą kontynuowane w zależności od wpłat w poszczególnych klasach.


9 września 2010

WITAJ SZKOŁO!
Po spotkaniach w klasach z wychowawcami i wyborze Trójek Klasowych, o godz. 18.oo odbyło się spotkanie Rady Rodziców. W spotkaniu udział wzięło 14 osób.

Omówione zostały wydatki oraz działania Rady w ubiegłym roku oraz przewidziane na rok bieżący (szczegółowe rozliczenia, preliminarze zostaną przedstawione na następnych zebraniach klasowych - 27 października br.).

Dokonano wybory Prezydium Rady - pozostał skład z ubiegłego roku szkolnego.

W roku szkolnym 2010/2011 przewiduje się finansowanie przez Radę Rodziców zajęć dodatkowych, wyrównawczych, sportowych, dla wybitnie uzdolnionych, przygo­towujących do matury, wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego, kółek zainteresowań, pomoc socjalną dla uczniów w trudnej sytuacji, nagrody.

Zebrani przedstawiciele klas zgłosili szereg uwag i problemów, które zostaną omówione z Dyrekcją Szkoły w najbliższym tygodniu. Informacje i wyjaśnienia Dyrekcji zostaną przesłane zainteresowanym osobom drogą mailową oraz zamieszczone na stronie Rady.

Uzgodniono, że pozostanie dotychczasowa wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 200 zł/rok szkolny lub 20 zł/miesiąc. Wpłaty mogą być dokonywane przelewem lub gotówką w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy podczas zebrań. Wpłatę można dokonać jednorazowa lub na raty.

Zebrania Rady Rodziców odbywać się będą każdorazowo po zebraniach klasowych, o godz. 18.oo. Zapraszamy Trójki Klasowe i zainteresowanych współpracą Rodziców.


1 czerwieca 2010

Po wywiadówkach, podczas zebrania Rady Rodziców, podsumowującego II semestr, został jednogłośnie zaakceptowany i zatwierdzony przez obecnych członków, nowy REGULAMIN RR, z którego treścią można się zapoznać w zakładce "regulamin".


31 maj 2010

W drugim semestrze z funduszy Rady Rodziców sfinansowano:

♦ zakup oprogramowania do tablic interaktywnych (wybrane przedmioty wg wskazań nauczycieli) – (~ 800 zł)

♦ nagrodę „Pniewskiego” (coroczna) dla najlepszego ucznia z III klasy – (~ 1000 zł)

♦ dofinansowano wyjazd uczniów (4 osób) na sesję Europejskiego Parlamentu – Warszawa-Białystok – (~ 2000 zł)

♦ z pomocy socjalnej skorzystało 5 osób (po analizie przez wychowawców danego przypadku) – studniówka – (850 zł)

♦ dofinansowano wyjazd kibiców na zawody koszykówki z udziałem naszej szkolnej drużyny – (500 zł)

♦ dofinansowano warsztaty artystyczne zorganizowane dla uczniów szkoły przez Samorząd Uczniowski – (~ 1200 zł)

♦ dopłata do lodowiska (impreza organizowana dla całej szkoły) i gazetki szkolnej wydanej przez Samorząd Uczniowski – (~ 500 zł)

♦ sfinansowano materiały plastyczne dla uczestników Odysei Umysłu i na dekoracje Dni Otwartych Szkoły – (~ 400 zł)

W II semestrze nadal były finansowane z funduszy Rady Rodziców zajęcia wyrównawcze dla kl. I, zajęcia dodatkowe z uczniami zdolnymi (indywidualne i grupowe), sportowe SKS-y, zajęcia dla III klas przygotowujące do matury (zawieszone z końcem kwietnia).

Przewidywane wydatki do końca roku szkolnego:
– nagrody książkowe dla najlepszych uczniów – 3 nagrody/klasa – około 2200 zł
– dla najlepszej klasy, z najwyższą średnią – sfinansowanie wyjścia do kina – około 45 zł.


13 stycznia 2010

Po wywiadówkach odbyło się zebranie Rady Rodziców. W spotkaniu również uczestniczyli: dyrektor Waldemar Nocny i wicedyrektor Danuta Małkiewicz oraz nauczyciel fizyki p. Katarzyna Dasiak.

INFORMACJE:

– Udało się dopiąć sprawę wyposażenia w sprzęt multimedialny dwóch sal dydaktycznych - fizycznej i humanistycznej (s. 101 i s. 205). Ponieważ zakupiony sprzęt dostarczono z pewnym opóźnieniem (ze względu na atak zimy) i szkoła nie zdążyła z kompletną jego instalacją na obecną wywiadówkę więc oficjalna prezentacja nowych pomieszczeń z pokazem multimedialnym zostanie przygotowana na kolejne zebranie rodziców. Zapraszamy!

– Temat pracowni fizycznej uznajemy za zamknięty. Natomiast do pracowni humanistycznej potrzebna jeszcze drobnych inwestycji, rzędu 2-3 tys. zł. Wyposażenie obu sal kosztowało nas około 20 tys. zł.

– Obecnie czekamy na informację od Pani Dyrektor jak wykorzystywany jest przez nauczycieli obecnie zakupiony sprzęt (dyrekcja szkoły zapewnia, że wśród nauczycieli jest duże zainteresowanie nowym sprzętem i nauką jego obsługi oraz przygotowywaniem lekcji z jego wykorzystaniem). Kolejnym krokiem będzie zakupienie oprogramowania współpracującego z modułem interaktywnym z wybranych przedmiotów (według wskazań nauczycieli).

– Oprócz "naszych" dwóch sal dydaktycznych, na początku roku, zostały przez szkołę wyposażone w nowy sprzęt techniczny i umeblowane dwie sale językowe (do języka francuskiego i niemieckiego) - s. 107 i 206. Środki na ten cel (w kwocie 40 tys. zł) zostały uzyskane z Urzędu Miasta. Prezentacja tych pracowni językowych również zaplanowana została na następne zebranie rodziców. Ci z Państwa, którzy byli na zebraniu RR (w dniu 13.01.) mieli możliwość zapoznania się z nową, już służącą naszym dzieciom, nowoczesną pracownią językową.

– Rada, po zapoznaniu się z zaistaniałą sytuacją, zdecydowała o zwrocie 150 EURO nauczycielowi jez. niemieckiego, który z własnych środków załatał dziurę po wymianie młodzieży dwa lata temu. Zwrot ma charakter incydentalny.

– Rada udzieliła zgody na przygotowanie przez Prezydium Rady nowego regulaminu RR. Będzie on przedstawiony do akceptacji na następnym zebraniu.

– Rada odmówiła organizatorom tegorocznej studniówki udzielenia pożyczki na zapłatę ostatniej raty za bal.

– W ramach pomocy socjalnej siedmiu uczniom klas trzecich, którzy są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie mają dobre wyniki w nauce, sfinansowaliśmy studniówkę. Zgłoszone osoby zostały zweryfikowane przez wychowawców i przez pedagoga.

Jak Państwo widzicie, nasze działania przynoszą bardzo konkretne efekty, z których może w pełni korzystać nasza młodzież. Cztery nowe sale dydaktyczne na pewno podniosą jakość nauczania. Aby móc kontynuować modernizację naszego liceum prosimy o dalszą dyscyplinę płatniczą


29 grudnia 2009

W tych ostatnich dniach 2009 r. chciałbym podziękować Państwu za wspólną pracę na rzecz naszego Liceum.
Niech wolno mi będzie także złożyć Państwu najlepsze życzenia noworoczne, przede wszystkim zdrowia, uśmiechu na co dzień oraz jak najmniejszej liczby zmartwień i kłopotów. Krótko pisząc - zdrowia, zdrowia i jeszcze raz... pieniędzy.
Maciej Mogilnicki

Zakończyliśmy wyposażanie pracowni fizycznej w pomoce naukowe. Zamówiliśmy także dwa zestawy multimedialne, które pozwolą naszym dzieciom na udział w nowocześnie prowadzonych lekcjach. Wyposażone będą dzięki temu dwie pracownie: fizyczna (do dyspozycji także innych ścisłych przedmiotów) oraz humanistyczna (j.polski, WOK, historia, WOS). Wydaliśmy na to około 20 000 zł. Prezentację zakupionych pomocy i zestawów jak też pokaz ich możliwości planujemy zorganizować na najbliższym, styczniowym zebraniu rodziców.


9 listopada 2009Z funduszy Rady Rodziców częściowo sfinansowaliśmy - w kwocie 1000 zł - pobyt naszej uczennicy na zjeździe samorządów uczniowskich z Europu, który odbył się w Finladii. Pozostały koszt wyjazdu w wysokości 600 zł pokryło miasto i uczennica.

Klasy III nadrobiły nieco zaległości z wpłatami na konto Rady Rodziców - istnieje więc szansa, że zajęcia przygotowujące do matury będą kontynuowane. Niestety, w klasie III F, pomimo apelu, wpłat dokonały tylko DWIE osoby. Jest to jedyna klasa III z tak nikłym poziomem wpłat, dlatego też być może tylko ta klasa zostanie wyłączona z programu finansowania zajęć przygotowujących do matury.

Na prośbę rodziców, którzy chcą mieć pełniejszą kontrolę nad postępami swoich dzieci - przewodniczący RR zwrócił się do dyrekcji szkoły o umożliwienie rodzicom wglądu na bieżąco do sprawdzianów i prac klasowymi. Pani Dyrektor, która odpowiada za pracę nauczycieli, zobowiązała się, że 18 listopada br., na Radzie Pedagogicznej przekaże nauczycielom odpowiednie dyspozycje, które umożliwią uczniom zabieranie do domu sprawdzianów. Oczywiście, taki sprawdzian po obejrzeniu przez rodziców musi wrócić do nauczyciela. Jeśli po 18 listopada byłyby sygnały, że nadal są z tym problemy, prosimy o informację.


29 października 2009

28 paździrnika, po wywiadówkach odbyło się spotkanie Rady Rodziców, na którym m.in. szerzej omówiono, przygotowaną przez Prezydium RR, "Informację o działaniach Rady Rodziców", z którą zostali zapoznani rodzice podczas wywiadówek. Przedstawione zostało rodzicom "Rozliczenie funduszy RR za rok 2008/2009" oraz "Ramowy plan wydatków na rok 2009/2010" (oba dokumenty znajdują się w zakładce FINANSE). Omówiono również poziom dotychczasowych wpłat w poszczególnych klasach (inf. w zakładce WPŁATY). Przedyskutowo wniosek Prezydium o wstrzymaniu dalszego finansowania niektórych zajęć dodatkowych. Rodzice zgłosili problemy, które zostały poruszone w klasach.


28 października 2009

W związku ze wstrzymaniem finansowania przez miasto praktycznie wszystkich zajęć pozalekcyjnych, ciężar ich finansowania w tym roku szkolnym muszą wziąć na siebie rodzice poprzez wpłaty na fundusz Rady Rodziców przy II LO. Od września br. Rada Rodziców finansuje m.in.:
- zajęcia wyrównawcze dla klas I m.in. z fizyki i języka angielskiego,
- warsztaty chroniące przed uzależnieniami dla klas I,
- zajęcia sportowe (piłka siatkowa dla chłopców i dziewcząt, piłka nożna dla chłopców oraz koszykówka dla chłopców) dla wszystkich klas,
- kursy przygotowujące do matury dla klas III z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, matematyka i biologia,
- zajęcia z uczniami wybitnie zdolnymi z fizyki i języka francuskiego.

Oprócz zajęć pozalekcyjnych Rada Rodziców podjęła się sfinansowania nowoczesnych pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej. Jeśli wystarczy środków, to Rada Rodziców wyposaży także na odpowiednim poziomie pracownię humanistyczną.

Z funduszu Rady Rodziców Samorząd Uczniowski finansuje także organizowane przez naszą młodzież debaty ze znanymi postaciami życia publicznego, integracyjne imprezy typu wyjście na lodowisko itp.


15 października 2009

Kilka informacji związanych z wydatkami z budżetu Rady Rodziców:

1) zakupiliśmy leki dla uczniów liceum (wyposażenie apteczki).

2) sfinansowaliśmy wyjazd samorządu na VI sesję Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Rzeszowie. Miło nam przy okazji poinformować, że uczennica naszego liceum została delegowana na obrady tego ciała do Szwecji.

3) sfinansowaliśmy malowanie pracowni fizycznej - Rada Rodziców zobowiązała się do pomocy w stworzeniu nowoczesnej pracowni fizycznej i bez naszego obecnego wkładu w malowanie sali remont tejże mógłby się przeciągnąć.

4) w związku z Dniem Edukacji Narodowej zakupiliśmy na wyposażenie pokoju nauczy-
cielskiego małą chłodziarkę oraz czajnik bezprzewodowy, a dla pracowników administracji kuchenkę mikrofalową. Zamiast kwiatów - ciasto.


9 września 2009

Na pierwszym tegorocznym zebraniu Rady Rodziców wybrano dwóch nowych członków Prezydium oraz powołano Komisję Rewizyjną.
Z tematów poruszonych na spotkaniu:

1) od początku roku szkolnego RR zaczęła finansować lekcje przygotowujące dla klas maturalnych oraz lekcje wyrównawcze dla klas pierwszych (np. z j.angielskiego - okazało się bowiem, że jest kilkoro uczniów, którzy w ogóle nie mieli stycznosci z tym językiem i kilkoro mających duże zaległości).

2) wysokość opłat na rzecz RR ustalono w wysokości 100 zł za semestr (200 zł za rok szkolny).

3) na kolejne spotkanie Rady przygotowana zostanie informacja o wydatkach w minionym roku szkolnym oraz przedstawiony zostanie plan budżetu na rok bieżący.

4) przedstawiciele poszczególnych klas zmobilizują rodziców w swoich klasach do bardziej systematycznych wpłat na RR. W tym celu, przed kolejnym zebraniem zostanie przygotowany wykaz wpłat dokonanych przez poszczególne klasy (wykaz zostanie przekazany wychowawcom celem zapoznania z jego treścią rodziców).