Zakres ubezpieczenia GOTHAER 2016/2017

Formularz zgłoszenia szkody GOTHAER 2016/2017

Instrukacja zgłaszania szkody GOTHAER 2016/2017

Ogólne warunki ubezpieczenia GOTHAER 2016/2017


System oceniania wewnątrzszkolnego w II LO z 6.04.2006

Zasady ustalania oceny zachowania z 2.09.2005

Uchwała RR z 9.09.2009

Aneks do Regulaminu RR z 19.06.2006